Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
rebel [engelsk]    opprører; gjøre opprør [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ebel/Eappel [samisk]    Eple [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind