Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Får jeg ordet? [norsk]    Oaccun go mun sani? [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind