Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Færing [norsk]    Ca. 5 meter lang ro/seilbåt med 4 årer.
Maritim ordliste © MaritimStart