Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Føling [norsk]    symptomer på for lavt blodsukker (hypoglykemi). Symptomer er svette, hodepine, sult, svakhet, skjelvinger, hjertebank, forvirring. Kan føre til bevissthetstap/koma.
Ordliste for diabetes 2 © Lommelegen AS
føling [norsk]    hypoglykemi [med. el. latin]   Tilstand hvor pasienten har for lavt blodsukker, slik at hjernens funksjoner affiseres. Pas. blir svimmel, trett og generelt sløv. Skjer først og fremst ved overdosering av insulin hos diabetikere, men kan også inntreffe dersom man har inntatt et karbohydratrikt måltid, har en svulst i bukspyttkjertelen (pancreas), har binyrebarkinsuffisiens eller har vært utsatt for en stor fysisk påkjenning. Hos diabetikere er øyeblikkelig hjelp å tilføre pasienten noe sukkerholdig, f.eks. et glass melk eller noen druer.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no