Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
FAD [forkortelse/akronym]    Fornyings- og administrasjonsdepartementet [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 12 omtrentlig(e)
fade [engelsk]    nedtoning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fade [engelsk]    Toning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fader [norsk]    For dias: Overtoningsenhet mellom to diasfremvisere slik at et bilde overlapper det neste ved skifting av dias. For lyd: (spak). Volumkontroll.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Fadder [norsk]    I forbindelse med nyetableringer vil en fadder vanligvis være en rådgiver med erfaring fra egen forretningsdrift eller nyskapingsvirksomhet. Innovasjon Norge kan formidle kontakt med og/eller bidra med finansiering av slike faddere, i forbindelse med Etablererstipendordningen eller Etablering med ny teknologi (ENT). Nærmere informasjon fås ved nærmeste Innovasjon Norge distriktskontor.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
fade in [engelsk]    ton inn [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Faderen [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
fade out [engelsk]    ton ut [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Fade, Wipe [engelsk]    Ton, skyv [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fade, Slow Zoom [engelsk]    Ton, langsom zoom [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fade, In and Out [engelsk]    Ton, inn og ut [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fade, Bounce Wipe [engelsk]    Ton, sprett og skyv [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fade, Ellipse Wipe [engelsk]    Ton, skyv i ellipse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft