Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
FAQ [akronym/fork.]    Frequently Asked Questions. Den engelske utgaven av OBS. Bør leses før man poster!
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
FAQ [engelsk]    vanlige spørsmål [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
RTFFAQ [akronym/fork.]    Read The Fucking FAQ.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
FAQ, Frequently Asked Questions [engelsk]    OSS, Ofte stilte spørsmål [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no