Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
FID [akronym]    dempet fri induksjon [norsk]   free induction decay [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 32 omtrentlig(e)
RFID [norsk]    RFID [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fidelity [engelsk]    trofasthet, lojalitet; nøyaktighet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fidelity [engelsk]    gjengivelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fidelity [engelsk]    gjengivelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Sinkfosfid [norsk]    ZINC PHOSPHIDE (Zn3P2) [engelsk]   molekylformel: P2Zn3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Bariumsulfid [norsk]    BARIUM SULFIDE (BaS) [engelsk]   molekylformel: BaS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Kaliumsulfid [norsk]    POTASSIUM SULFIDE (K2S) [engelsk]   molekylformel: K2S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
fiddle block [engelsk]    fiolinblokk [norsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Fides punica [latin]    Treachery [engelsk]   (Livy)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Kalsiumfosfid [norsk]    CALCIUM PHOSPHIDE (Ca3P2) [engelsk]   molekylformel: Ca3P2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Kalsiumsulfid [norsk]    CALCIUM SULFIDE (CaS) [engelsk]   molekylformel: CaS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Natriumsulfid [norsk]    SODIUM SULFIDE (Na2S) [engelsk]   molekylformel: Na2S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Fidus Achates [latin]    Faithful Achates [engelsk]   (friend)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Hydrogensulfid [norsk]    HYDROGEN SULFIDE (H2S) [engelsk]   molekylformel: H2S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Karbondisulfid [norsk]    CARBON DISULFIDE [engelsk]   molekylformel: CS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Karbonylsulfid [norsk]    CARBON OXIDE SULFIDE (COS) [engelsk]    Karbonoksidsulfid,Karbonoksosulfid [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Fidei defensor [latin]    Defender of the faith [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Fidelius Charm [engelsk]    Fidelius-formel [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Aluminiumfosfid [norsk]    ALUMINUM PHOSPHIDE (AlP) [engelsk]   molekylformel: AlP
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Hydrogenfosfid [synonym]    Fosfin [norsk]   PHOSPHINE [engelsk]   molekylformel: H3P
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Magnesiumfosfid [norsk]    MAGNESIUM PHOSPHIDE (Mg3P2) [engelsk]   molekylformel: Mg3P2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Fide, non armis [latin]    By faith, not arms [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Nikkelsubsulfid [synonym]    Trinikkeldisulfid [norsk]   molekylformel: Ni3S2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Difosfor(V)sulfid [norsk]    PHOSPHORUS SULFIDE (P2S5) [engelsk]    Fosforpentasulfid, Fosfor(V)sulfid [synonym]   molekylformel: P2S5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Diantimon(V)sulfid [norsk]    ANTIMONY SULFIDE (Sb2S5) [engelsk]    Antimonpentasulfid, Antimon(V)sulfid [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Allylpropyldisulfid [norsk]    DISULFIDE, 2-PROPENYL PROPYL [engelsk]    (2-Propenyl)propyldisulfid [synonym]   molekylformel: C6H12S2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Tetrafosfortrisulfid [norsk]    PHOSPHORUS SULFIDE (P4S3) [engelsk]   molekylformel: P4S3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Bis(2-hydroksyetyl)sulfid [norsk]    ETHANOL, 2,2'-THIOBIS- [engelsk]    Tioglykol, 2,2'-Tiodietanol [synonym]   molekylformel: C4H10O2S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,2,'-Diklordietylsulfid [norsk]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Tetrametyltiuramdisulfid [norsk]    THIOPEROXYDICARBONIC DIAMIDE ([(H2N)C(S)]2S2), TETRAMETHYL- [engelsk]    Tiram [synonym]   molekylformel: C6H12N2S4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Tetrametyltiurammonosulfid [norsk]    THIODICARBONIC DIAMIDE ([(H2N)C(S)]2S), TETRAMETHYL- [engelsk]   molekylformel: C6H12N2S3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Fides quaerens intellectum [latin]    Faith seeking understanding [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom