Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
FLASKESKIFT [norsk]    Blokkskift med lavere høyde enn normalblokk (25 cm). Brukes for å få riktig høyde på muren.
Byggteknisk ordliste © maxit Group