Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
FLO/SJØ [akronym]    Forsvarets logistikkorganisasjon / Sjø [norsk]   Norwegian Defence Logistics Organisation / Sea [engelsk]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt