Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 18 omtrentlig(e)
BORANE, TRIFLUORO- [engelsk]    Bortrifluorid [norsk]   molekylformel: BF3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
STIBINE, TRIFLUORO- [engelsk]    Antimon(III)fluorid [norsk]    Antimontrifluorid [synonym]   molekylformel: F3Sb
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETAMIDE, 2-FLUORO- [engelsk]    Fluoretanamid [norsk]    Fluoracetamid [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, FLUORO- [engelsk]    Fluoretansyre [norsk]    Fluoreddiksyre [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ETHENE, 1,1-DIFLUORO- [engelsk]    1,1-Difluoreten [norsk]    1,1 Difluoretylen [synonym]   molekylformel: C2H2F2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, TRIFLUORO- [engelsk]    Trifluoretansyre [norsk]    Trifluoreddiksyre [synonym]   molekylformel: C2HF3O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
METHANE, BROMOTRIFLUORO- [engelsk]    Bromtrifluormetan [norsk]   molekylformel: CBrF3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
METHANE, CHLORODIFLUORO- [engelsk]    Difluorklormetan [norsk]   molekylformel: CHClF2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
METHANE, DICHLOROFLUORO- [engelsk]    Fluordiklormetan [norsk]   molekylformel: CHCl2F
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
METHANE, DIBROMODIFLUORO- [engelsk]    Dibromdifluormetan [norsk]   molekylformel: CBr2F2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
METHANE, TRICHLOROFLUORO- [engelsk]    Fluortriklormetan [norsk]   molekylformel: CCl3F
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
METHANE, DICHLORODIFLUORO- [engelsk]    Difluordiklormetan [norsk]   molekylformel: CCl2F2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPANONE, 1,1,1,3,3,3-HEXAFLUORO- [engelsk]    1,1,1,3,3,3-Heksafluor-2-propanon [norsk]    Heksafluoraceton [synonym]   molekylformel: C3F6O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ETHANE, 1,1,2-TRICHLORO- 1,2,2-TRIFLUORO- [engelsk]    1,1,2,-Trifluor-1,1,2-trikloretan [norsk]   molekylformel: C2Cl3F3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ETHANE, 2-BROMO-2-CHLORO- 1,1,1-TRIFLUORO- [engelsk]    2-Brom-1,1,1-trifluor-2-kloretan [norsk]    Halotan [synonym]   molekylformel: C2HBrClF3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ETHANE, 1,1,2,2-TETRACHLORO- 1,2-DIFLUORO- [engelsk]    1,2-Difluor-1,1,2,2-tetrakloretan [norsk]   molekylformel: C2Cl4F2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ETHANE, 1,2-DICHLORO- 1,1,2,2-TETRAFLUORO- [engelsk]    1,1,2,2-Tetrafluor-1,2-dikloretan [norsk]   molekylformel: C2Cl2F4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ETHANE, 2-CHLORO-1-(DIFLUOROMETHOXY)-1,1,2-TRIFLUORO- [engelsk]    2-Klor-1-difluormetoksy-1,1,2-trifluoretan [norsk]    Enfluran [synonym]   molekylformel: C3H2ClF5O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap