Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
FM [norsk]    ( Forensic Marking/Marker ) Betegnelse på data som genereres under visningen for å identifisere tid og sted for visningen. F.eks. for å avsløre piratkopiering.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
FM [forkortelse/akronym]    frequency modulation [engelsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
RTFM [akronym/fork.]    Read The Fucking (evt. Fine) Manual.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen