Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
FORSKALING [norsk]    Støpeform for betong.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
Forskaling [norsk]    En forskaling er den formen som benyttes ved støping av betongkonstruksjoner.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no