Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
FROSTFRI GRUNN [norsk]    Grunn som ikke påvirkes av frost/ tele, for eksempel fjell eller godt drenerende jordarter.
Byggteknisk ordliste © maxit Group