Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
FWIW [akronym/fork.]    For What It's Worth.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen