Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fabas indulcet fames [latin]    Hunger sweetens the beans [engelsk]   (hunger makes everything taste good)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom