Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Faktor VIII [norsk]    blodfaktor som bidrar til blodkoagulasjon. Mangel på faktor VIII fører til koagulasjonslidelsen hemofili. Denne kan behandles med rekombinant faktor VIII.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma