Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Falco ardosiacus [latin]    Skiferfalk [norsk]   Grey Kestrel [engelsk]   Our only sighting was of 2 or 3 birds at the Kongelai escarpment 25/11. The first of these was seen far away through our telescopes, but later we saw 2 birds together at close distance.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no