Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Falco cherrug [latin]    Tartarfalk [norsk]   Saker Falcon [engelsk]   Str Xining-Nangqiang, vanligst omkring Madoi
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no