Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Falco femoralis [latin]    Aplomadofalk [norsk]   Aplomado Falcon [engelsk]   1 imm Lachay 28.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Falco femoralis [latin]    Aplomadofalk [norsk]   Aplomado Falcon [engelsk]   2+ Humahuaca Rd 16.11., 1 JVG 19.11., 1 Ibera 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no