Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Falco longipennis [latin]    Eukalyptusfalk [norsk]   Australian Hobby [engelsk]   2 Hasties Swamp 15.11., 1 Cairns 17.11., 1 mellom Gilgandra og Tottenham 24.11. og 1 Wilsons Prom 6.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no