Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Falco naumanni [latin]    Rødfalk [norsk]   Lesser Kestrel [engelsk]   En av de større overraskelsene på turen var en 2k rødfalk ved Bund Baretha 22.2. Fuglen holdt seg hele dagen ved den bratte fjellskråningen ovenfor demningen. Arten er ikke vanlig så langt øst.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no