Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Falco rufigularis [latin]    Flaggermusfalk [norsk]   Bat Falcon [engelsk]   1 par m/reir San Isidro klippe 20/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Falco rufigularis [latin]    Flaggermusfalk [norsk]   Bat Falcon [engelsk]   2 Eco Amazonia 3.9., 2 Explorer’s Inn 7.9., H TRC 8.9., H Explorer’s Inn 10.9., 1 Shintuya 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no