Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Falco tinniculus [latin]    Tårnfalk [norsk]   Common Kestrel [engelsk]   Mellom ett og tre ind. sett daglig i lavlandet. Dessuten to ind. ved Naini Tal 1.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no