Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Fall [norsk]    Tauverk til å heise de ulike seiltyper opp i masta. Dette tauet må tåle store påkjenninger og er som regel dobbelflettet.
Maritim ordliste © MaritimStart
fall [norsk]    dip [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Fall [norsk]    Line eller wire som er festet i toppen av et seil og brukes til å heise seilet.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Ordbok / leksikon: 69 omtrentlig(e)
Falle [norsk]    Gahccat [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
falle [norsk]    gávggihit [samisk]   (v) (tr) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)77: muohtacalmmiid gávggiha (upersonlig bruk) 'det faller noen snøfnugg'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
avfall [norsk]    S56 [sikkerhetskode]   Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
avfall [norsk]    S59 [sikkerhetskode]   Innhent opplysninger om gjenvinning og ombruk hos produsent, importør eller omsetter.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
avfall [norsk]    S60 [sikkerhetskode]   Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som farlig avfall.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
avfall [norsk]    S61 [sikkerhetskode]   Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
avfall [norsk]    waste [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Utfall [norsk]    Outcome [engelsk]   Utfall er positive og negative resultater av en behandling eller et tiltak. Innen forskning blir effekten av en behandling målt ved i hvilken grad behandlingen påvirker visse utfall. Eksempler på typiske utfall innen ryggforskningen er smerte, sykefravær og evnen til å utføre dagligdagse aktiviteter.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
fallrep [norsk]    gangway [engelsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Forfall [norsk]    Decline [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fallrep [norsk]    Fallrep er en Gangway, som består både av Seftere og Holdtau. Fallrepet er en Gangway man bruker når man går ombord eller i land.
Maritim ordliste © MaritimStart
forfall [norsk]    absence [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
fallacy [engelsk]    feilaktig antakelse, villfarelse; feilslutning; villedende natur [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
pitfall [engelsk]    fallgruve, felle; dyregrav [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forfall [norsk]    maturity [engelsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Frafall [norsk]    En arving kan på visse vilkår velge å frafalle hele eller deler av sin arv og la den gå videre til en annen, kalt frafallsmottaker. Mest vanlig er frafall der en arver sine foreldre og lar arven gå videre til sine egne barn. Frafallsgiver betaler ikke arveavgift for det som frafalles, mens frafallsmottaker betaler avgift som om midlene kom direkte fra arvelater. Dette er en legitim måte å spare arveavgift på, da en på denne måten kan spre arven på flere mottakere som hver vil ha sitt eget fribeløp.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Bortfall [norsk]    Tidspunkt for opphør av rettigheter og plikter som følge av at rettighetene etter en opsjon ikke utnyttes eller pliktene opphører for futures.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
fallport [norsk]    port lid, port flap [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Falle av [norsk]    Forandre kurs i retning bort fra vinden.
Maritim ordliste © MaritimStart
Arvefall [norsk]    Arven går over til arvingen(e) på dødstidspunktet ute..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
windfall [engelsk]    vindfall, nedblåst [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
bunnfall [norsk]    precipitate [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Falle av [norsk]    Å forandre kurs i retning fra vinden.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Fallhorn [norsk]    Hvor fallet festes på toppen av seilet.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Bortfall [norsk]    Tidspunkt for opphør av rettigheter og plikter som følge av at rettighetene etter en opsjon ikke utnyttes eller pliktene opphører for futures.
Derivatordliste © Oslo Børs
Arvefall [norsk]    Det tidspunkt da arven går over på arvingene og legatarene, og deres eventuelle rett går over til å bli en aktuell rett. Dette vil normalt være arvelaters død. Unntaket er der en person er forsvunnet og det sies dødsformodningsdom.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Waterfall [engelsk]    Foss [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fossefall [norsk]    Waterfall [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fokkefall [norsk]    Linen til å heise fokken.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
falle på [norsk]    badjelii šaddat [samisk]   (vfr) (-tt-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-708: seavdjat badjelii šaddá 'mørket faller på'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fall block [engelsk]    taljeblokk [norsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
fall short [engelsk]    ikke nå målet; ikke strekke til; mangler noe [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
få forfall [norsk]    be absent [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
tilbakefall [norsk]    fallback action [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tilbakefall [norsk]    residiv [med. el. latin]   Tilbakefall av en sykdom.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Storseilsfall [norsk]    Det tauet storseilet heises opp med.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Tonisk anfall [norsk]    type anfall som karakteriseres ved kontinuerlig stramming.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
avløp, avfall [norsk]    S29/35 [sikkerhetskode]   Må ikke tømmes i kloakkavløp, produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
avløp, avfall [norsk]    S29/56 [sikkerhetskode]   Må ikke tømmes i kloakkavløp; ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
skjedefremfall [norsk]    cystocele [med. el. latin]   Urinblærebrokk der brokken presses ned i skjeden.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
livmorfremfall [norsk]    prolapsus uteri [med. el. latin]   Tilstand der livmoren trenger ned gjennom skjeden, grunnet slapphet i vevet som omgir den. Forekommer vanligvis etter fødsel, eller ved sykdommer i bindevevet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
søppel, avfall [norsk]    trash [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fallforskyvning [norsk]    drop shift [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Atoniske anfall [norsk]    Anfall der pasienten plutselig mister kraften i kroppen og faller.
Epilepsiordliste © Pfizer AS
Myoklone anfall [norsk]    Kortvarig rykninger av et par sekunders varighet oftest i armene og skuldrene. Pasienten er bevisst under anfallet.
Epilepsiordliste © Pfizer AS
Fallskjermjegere [norsk]    Parachuters [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Grand-mal anfall [norsk]    Gammel betegnelse på ”det store” epileptiske anfallet. Kalles i dag for tonisk-klonisk-anfall.
Epilepsiordliste © Pfizer AS
Partielle anfall [norsk]    Epileptisk anfall som starter fra et begrenset område i hjernen. Inkluderer både Enkle partielle anfall (EPA) og  Komplekse partielle anfall (KPA).
Epilepsiordliste © Pfizer AS
fallback language [engelsk]    basisspråk, basisspråk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
epileptisk anfall [norsk]    grand mal [med. el. latin]   Et stort epileptisk anfall, som innebærer forbigående bevisstløhet og muskelkramper
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
radioaktivt avfall [norsk]    radioactive waste [engelsk]   RW [akronym]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
navlesnorsfremfall [med. el. latin]    Tilstand der navlesnoren ved fødselen kommer foran fosteret, slik at gassutvekslingen mellom fosteret og moren vanskelig- eller, i verste fall, umuliggjøres. Noen ganger kan dette føre til hjerneskade eller også død hos fosteret.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Elektronisk avfall [norsk]    se WEEE-direktivet
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Generaliserte anfall [norsk]    Epileptisk anfall som påvirker hele hjernes overflate eller anfall som sprer seg fra en del av hjernen til hele hjerne-overflaten. Kan utarte seg på forskjellige måter. Inkluderer Generaliserte tonisk-kloniske anfall (GTK), myoklone anfall og atoniske anfall.
Epilepsiordliste © Pfizer AS
i alle fall, iallfall [norsk]    i allfall eller iallefall  [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Tonisk-Klonisk-anfall [norsk]    Se Generalisert tonisk-klonisk anfall (GTK).
Epilepsiordliste © Pfizer AS
rest; avfall, bunnfall [norsk]    residue [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Enkle partielle anfall [norsk]    EPA [akronym]   Epileptisk anfall som starter fra et begrenset område i hjernen. Anfallene varierer svært i utforming avhengig av hvilket område i hjernen de springer ut fra. Anfallene kan f.eks. arte seg som rykning i en hånd, rar følelse i benet, underlig smak, lukt eller sug i magen. Enkelte har også psykiske symptomer som angst eller frykt. Felles for denne anfallstypen er at bevisstheten hele tiden er bevart.
Epilepsiordliste © Pfizer AS
fall-rettet forkastning [norsk]    dip-slip fault [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fast radioaktivt avfall [norsk]    solid radioactive waste [engelsk]   SRW [akronym]   Dvs ikke i flytende form eller i gassform
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
Komplekse partielle anfall [norsk]    KPA [akronym]   Epileptisk anfall som starter fra et begrenset område i hjernen. Pasientens bevissthet er redusert under anfallet. Vanlige symptom er at pasienten blir fraværende, stopper ofte å snakke, kan fomle med klærne, gjøre tyggebevegelser, fukte leppene, svelge, repetere ting de holder på med.
Epilepsiordliste © Pfizer AS
Fallaces sunt rerum species [latin]    The appearances of things are deceptive [engelsk]   (Seneca)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
flytende radioaktivt avfall [norsk]    liquid radioactive waste [engelsk]   LRW [akronym]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
Fallopiske rør (eggledere) [norsk]    Kanalene hvor eggene beveger seg på veien mot livmoren etter at de løsner fra follikelen. Spermien møter vanligvis egget i egglederen, hvor fertilisering normalt skjer.
Fertilitetsordliste © Serono Nordic AB
godkjenning, samtykke; bifall [norsk]    approval [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lungekollaps, lungesammenfall [norsk]    atelectasis [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
falling on the floor laughing [engelsk]    Ruller på gulvet og ler [norsk]   FOFL [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Generaliserte tonisk-kloniske anfall [norsk]    GTK [akronym]   Anfall hvor pasienten mister bevisstheten, faller, stivner først i kroppen for deretter å få kramper både i armer og ben. Under anfallet vil pustebevegelsene stanse, det kan komme fråde fra munnen og av og til kan det være ufrivillig avgang av urin og avføring.
Epilepsiordliste © Pfizer AS
støyende uttrykk for misnøye eller bifall [norsk]    noisy expressions of disapproval or applause [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget