Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
fallrep [norsk]    gangway [engelsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Fallrep [norsk]    Fallrep er en Gangway, som består både av Seftere og Holdtau. Fallrepet er en Gangway man bruker når man går ombord eller i land.
Maritim ordliste © MaritimStart