Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Familiær adenomatøs polypose [norsk]    FAP [akronym]   En sjelden sykdom in enkelte familier som gir tarmpolypper som utvikler seg til kreft hvis de ikke fjernes
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer