Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Familie [norsk]    Family [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
Familiesikkerhet [norsk]    Family Safety [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Familieinnvandring [norsk]    Dette er når oppholds- eller arbeidstillatelse  innvilges til nære familiemedlemmer av norsk borger eller utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge. Familieinnvandring gjelder i hovedsak ektefeller og barn under 18 år.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
familievennlig innhold [norsk]    family-friendly content [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Familieinnvandringstillatelse [norsk]    tillatelse som innvilges til personer som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen [norsk]    Standing Committee on Family, Cultural Affairs and Government Administration [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen [norsk]    Standing Committee on Family, Cultural Affairs and Government Administration [engelsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet