Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Familie [norsk]    Family [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
familie [norsk]    veahka [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
Familiesikkerhet [norsk]    Family Safety [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Familieinnvandring [norsk]    Dette er når oppholds- eller arbeidstillatelse  innvilges til nære familiemedlemmer av norsk borger eller utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge. Familieinnvandring gjelder i hovedsak ektefeller og barn under 18 år.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
familievennlig innhold [norsk]    family-friendly content [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Familieinnvandringstillatelse [norsk]    tillatelse som innvilges til personer som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Familiegjenforeningsdirektivet [norsk]    2003/86/EC [direktivkode]   Directive 2003/86/EC of 22 September 2003 on the right to family reunification. Official Journal L251/2003
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen [norsk]    Standing Committee on Family, Cultural Affairs and Government Administration [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen [norsk]    Standing Committee on Family, Cultural Affairs and Government Administration [engelsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet