Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
som stammer fra ens forfedre, familie- [norsk]    ancestral [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen [norsk]    Standing Committee on Family, Cultural Affairs and Government Administration [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen [norsk]    Standing Committee on Family, Cultural Affairs and Government Administration [engelsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet