Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Familieinnvandring [norsk]    Dette er når oppholds- eller arbeidstillatelse  innvilges til nære familiemedlemmer av norsk borger eller utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge. Familieinnvandring gjelder i hovedsak ektefeller og barn under 18 år.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Familieinnvandringstillatelse [norsk]    tillatelse som innvilges til personer som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI