Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Fang [engelsk]    Hogg [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
fang [norsk]    askkádas [samisk]   (s) 'et fang med' //sus lei askkádas ullut 'hun hadde et fang med ull'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 12 omtrentlig(e)
fange [norsk]    trap [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Fangst [norsk]    Catch [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Omfang [norsk]    antall sider som trykksaken skal inneholde.
Grafisk ordliste © Grøset
Fangline [norsk]    Fartøys- og slepeline til små båter.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
fangenskap [norsk]    giddagas; gittadillái šaddat [samisk]   (s) 2. //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-219: gittadillái váldojuvvot 'havne i fangeskap'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fangst, grep [norsk]    catch [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
Fangtooth Fishes [engelsk]    Sabeltann fisker  [norsk]   Anoplogasteridae [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
beløp; mengde; omfang [norsk]    amount [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fange (inn), fange opp, snappe [norsk]    grab [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
størrelse, utstrekning; omfang [norsk]    extent [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fange opp, snappe opp, avskjære [norsk]    intercept [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fang; runde; etappe; sluke; slikke i seg [norsk]    lap [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no