Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fantasi [norsk]    Imagination [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
Fantasifisk  [norsk]    Dreamers [engelsk]   Oneirodidae [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
fantasibilde, syn; gjenferd, spøkelse [norsk]    phantom [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fantasi, innbilningskraft; innbilning, forestilling [norsk]    imagination [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no