Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Fargebestandighet [norsk]    En malings evne til å beholde sin opprinnelige farge under forskjellige påkjenninger.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Fargebestandighet [norsk]    En malings evne til å beholde sin opprinnelige farge under forskjellige påkjenninger.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no