Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Farm [engelsk]    Gard [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
Farmer [engelsk]    Bonde [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Web farm [engelsk]    webserverklynge [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serverfarm [norsk]    server farm [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
farmakolog [norsk]    Lege som har medisiner og deres virkning på menneskekroppen, samt dennes behandling av legemidlene, som spesialfelt.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Farmakodynamikk [norsk]    virkningen av legemiddelet på menneskekroppen. Kan ses som "hva legemiddelet gjør med kroppen", sammenlignet med farmakokinetikk, som vil si "hva kroppen gjør med legemiddelet".
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Farmakokinetikk [norsk]    kommer fra ordet ”farmako”, som vil si legemiddel og ”kinetikk”, som vil si bevegelse. Farmakokinetikk er studien av avsorpsjon, distribusjon, forbrenning og utskilling av et legemiddel. Kan ses som ”hva kroppen gjør med legemiddelet”, sammenlignet med farmakodynamikk, som vil si ”hva legemiddelet gjør med kroppen".
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Farmer's daughter [engelsk]    Bondejente [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com