Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Farmakodynamikk [norsk]    virkningen av legemiddelet på menneskekroppen. Kan ses som "hva legemiddelet gjør med kroppen", sammenlignet med farmakokinetikk, som vil si "hva kroppen gjør med legemiddelet".
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma