Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Farmakokinetikk [norsk]    kommer fra ordet ”farmako”, som vil si legemiddel og ”kinetikk”, som vil si bevegelse. Farmakokinetikk er studien av avsorpsjon, distribusjon, forbrenning og utskilling av et legemiddel. Kan ses som ”hva kroppen gjør med legemiddelet”, sammenlignet med farmakodynamikk, som vil si ”hva legemiddelet gjør med kroppen".
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma