Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fasade [norsk]    Ytterveggene danner husets fasader, husets utseende.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
fasadeendring [norsk]    alteration of the exterior (of a building) [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
oppussing av fasade [norsk]    restoration of the exterior (of a building) [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet