Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
feedback [engelsk]    Tilbakemelding  [norsk]   Brukeren trenger tilbakemelding på alt han eller hun gjør. Det vil si et timeglass hvis det er en prosess som har startet eller en bekreftelse på at man har levert selvangivelsen.
Ordliste for brukergrensesnitt © NetLife Research
feedback [norsk]    se akustisk tilbakekopling.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
feedback [norsk]    tilbakemelding, respons, reaksjon [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Feedback [engelsk]    Tilbakemelding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
negative feedback [engelsk]    tilbakevirkende mot systemmet [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
positive feedback [engelsk]    positivt tilbakevirkende [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU