Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Feide [norsk]    Står for "Felles elektronisk identitet". Feide er enhetlig identitetsforvaltning for utdanningssektoren. Se Feide-sidene. Se også identitetsforvaltning.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
Feide-navn [norsk]    Et brukernavn tildelt en person av en Feide-organisasjon, inneholder både lokalt brukernavn og organisasjonsinformasjon.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Feide-bruker [norsk]    En person som har fått tildelt et Feide-navn for pålogging til tjenester.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Feide-innlogging [norsk]    Bruk av et Feide-navn i Feides felles innloggingstjeneste for å få tilgang til tjenester.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Feide-organisasjon [norsk]    En organisasjon som har inngått avtale med UNINETT om bruk av Feide. elles kablingssystem
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC