Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Feide-innlogging [norsk]    Bruk av et Feide-navn i Feides felles innloggingstjeneste for å få tilgang til tjenester.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC