Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Feilvisning [norsk]    (Se også diversjon.) Forskjellen mellom gyrokompassets nord og rettvisende nord. Også kalt gyrofeil.
Maritim ordliste © MaritimStart