Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Felix qui potuit rerum cognoscere causas [latin]    Happy is he who has been able to learn the causes of things [engelsk]   (Vergil)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom