Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Femininus [latin]    kvinnelig, hunlig [norsk]   adj
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen