Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Femoralis [latin]    som hører til låret [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
Falco femoralis [latin]    Aplomadofalk [norsk]   Aplomado Falcon [engelsk]   1 imm Lachay 28.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Falco femoralis [latin]    Aplomadofalk [norsk]   Aplomado Falcon [engelsk]   2+ Humahuaca Rd 16.11., 1 JVG 19.11., 1 Ibera 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cinnyricinclus femoralis [latin]    Munkestær [norsk]   Abbott's Starling [engelsk]   One of the highlights in Mt. Kenya NP 17/11 was the sighting of a male and a femal Abbott`s Starling. Very nice although the sighting was a very brief one (birds were found perched in a tree, but soon disappeared).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no