Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Fender [norsk]    Kommer av det engelske ordet "defender" som betyr "beskytter". Kule- eller sylinderformet legeme av bløtt matriale som seilduk, stry og tauverk, treruller, ruller, eller kuler av kunststoff fylt med luft. Fenderens oppgave er å bekytte båten/skipet mot slag og riper fra kai eller andre båter.
Maritim ordliste © MaritimStart
Fender [norsk]    Støtpute av plast som henges utenpå båten for å beskytte den fra å gni inntil bryggen eller andre båter og få skade.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
offender [engelsk]    forbryter [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Windows Defender [norsk]    Windows Defender [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fendere/fendre/fendrer [norsk]     fendere/fenderer/fendrer [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad