Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Fenitrotion [synonym]    O,O-Dimetyl-O-(3-metyl-4-nitrofenyl)fosfortioat [norsk]   PHOSPHOROTHIOIC ACID, O,O-DIMETHYL O-(3-METHYL-4-NITROPHENYL) ESTER [engelsk]   molekylformel: C9H12NO5PS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap