Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fenol [norsk]    PHENOL [engelsk]    Karbolsyre [synonym]   molekylformel: C6H6O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 19 omtrentlig(e)
fenolat [norsk]    phenate [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
2-Fenylfenol [norsk]    [1,1'-BIPHENYL]-2-OL [engelsk]   molekylformel: C12H10O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
4-Nitrofenol [norsk]    PHENOL, 4-NITRO- [engelsk]    p-Nitrofenol [synonym]   molekylformel: C6H5NO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
4-Metoksyfenol [norsk]    PHENOL, 4-METHOXY- [engelsk]   molekylformel: C7H8O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Pentaklorfenol [norsk]    PHENOL, PENTACHLORO- [engelsk]   molekylformel: C6HCl5O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4-Diklorfenol [norsk]    PHENOL, 2,4-DICHLORO- [engelsk]   molekylformel: C6H4Cl2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4,5-Triklorfenol [norsk]    PHENOL, 2,4,5-TRICHLORO- [engelsk]   molekylformel: C6H3Cl3O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4,6-Triklorfenol [norsk]    PHENOL, 2,4,6-TRICHLORO- [engelsk]   molekylformel: C6H3Cl3O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
4-Klor-3-metylfenol [norsk]    PHENOL, 4-CHLORO-3-METHYL- [engelsk]   molekylformel: C7H7ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4,6-Trinitrofenol [norsk]    PHENOL, 2,4,6-TRINITRO- [engelsk]    Pikrinsyre [synonym]   molekylformel: C6H3N3O7
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,3,4,6-Tetraklorfenol [norsk]    PHENOL, 2,3,4,6-TETRACHLORO- [engelsk]   molekylformel: C6H2Cl4O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
4-Klor-3,5-dimetylfenol [norsk]    PHENOL, 4-CHLORO-3,5-DIMETHYL- [engelsk]    4-Klor-3,5-xylenol [synonym]   molekylformel: C8H9ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Amino-4,6-dinitrofenol [norsk]    PHENOL, 2-AMINO-4,6-DINITRO- [engelsk]    Pikraminsyre [synonym]   molekylformel: C6H5N3O5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Fenylmerkaptan, Tiofenol [synonym]    Benzentiol [norsk]   BENZENETHIOL [engelsk]   molekylformel: C6H6S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metyl-4,6-dinitrofenol [norsk]    PHENOL, 2-METHYL-4,6-DINITRO- [engelsk]    DNOC [synonym]   molekylformel: C7H6N2O5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metylbutyl-4,6-dinitrofenol [norsk]     Dinosam [synonym]   molekylformel: C11H14N2O5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
4,6-Dinitro-2-sykloheksylfenol [norsk]    PHENOL, 2-CYCLOHEXYL-4,6-DINITRO- [engelsk]    Dineks [synonym]   molekylformel: C12H14N2O5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4,6-Tris(dimetylaminometyl)fenol [norsk]    PHENOL, 2,4,6-TRIS[(DIMETHYLAMINO)- METHYL]- [engelsk]    Tris(dimetylamin)mesitol [synonym]   molekylformel: C15H27N3O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-(1,1-Dimetyletyl)-4,6-dinitrofenol [norsk]    PHENOL, 2-(1,1-DIMETHYLETHYL)- 4,6-DINITRO- [engelsk]    Dinoterb, 2-tert-Butyl-4,6-dinitrofenol [synonym]   molekylformel: C10H12N2O5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap