Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Fenotype [norsk]    hele den fysiske, biokjemiske og fysiologiske sammensetningen til et individ, sett både genetisk og miljømessig.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Fenotype [norsk]    Observerbart trekk/karakteristikk av ei celle eller en organisme.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge