Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Fention [synonym]    O,O-Dimetyl-O-(3-metyl-4-metyltiofenyl)fosfortioat [norsk]   PHOSPHOROTHIOIC ACID, O,O-DIMETHYL O-[3-METHYL-4-(METHYLTHIO)PHENYL] ESTER [engelsk]   molekylformel: C10H15O3PS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Diklofention [synonym]    O,O-Dietyl-O-(2,4-diklorfenyl)fosfortioat [norsk]   PHOSPHOROTHIOIC ACID, O-(2,4-DICHLOROPHENYL) O,O-DIETHYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C10H13Cl2O3PS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap