Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fenylisocyanat [norsk]    BENZENE, ISOCYANATO- [engelsk]    Isocyanatobenzen [synonym]   molekylformel: C7H5NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap