Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Ferdig [norsk]    Geargan [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Ordbok / leksikon: 11 omtrentlig(e)
Ferdighus [norsk]    Prefabricated house [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
rettferdig [norsk]    equitable [engelsk]   (rimelig og r.)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
rettferdig [norsk]    equitable [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
ferdigattest [norsk]    certificate of completion [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Ferdigattest [norsk]    Dokument fra bygningsmyndighetene om at et byggearbeid er ferdig, og utført i samsvar med gjeldende vedtak/regelverk. Ferdigattesten markerer at bygningsmyndighetenes tilsyn med nybygget er avsluttet, og de ansvarlige foretakene er fritatt for sitt ansvar overfor myndighetene. Se hele byggeprosessen her.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
saken er ferdig [norsk]    the proceedings are concluded [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
ferdigbehandling [norsk]    final processing [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
fullført, ferdig [norsk]    complete [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ferdighet, dyktighet [norsk]    skill [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ferdiggjøring; rensing; opprydding [norsk]    clearing [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
beredskap; beredvillighet; være ferdig [norsk]    readiness [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no